اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

زندگی زیر تیغ محرومیت +تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

زندگی در روستاهای بخش بوشکان شهرستان دشتستان بوشهر زیر تیغ محرومیت در حال کمرنگ شدن است. آب در منطقه تنگ خون و روستاهای ارغون ارزشی صد چندان و برابر با زندگی انسان دارد، روستاییان تنها از نعمت برق برخوردارند و راه های رسیدن به روستا تنها تا نیمه آسفالت است، آنها پس از پیمودن کیلومترها راه شوسه به جاده ی اصلی می رسند. امکانات درمانی اندک و چند روستا از یک خانه بهداشت برای دسترسی به بهداشت استفاده می کنند. دسترسی به آموزش تنها تا مقطع ابتدایی امکان پذیر است و تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل دوری راه و فقر اقتصادی از تحصیل محروم هستند. بیشتر جوانان برای یافتن شغل راهی برازجان، کلمه و بوشهر می شوند و تعدادی نیز به دلیل بیکاری به اعتیاد روی آورده اند. خشکسالی، کمبود منابع آب و کاهش چشمگیر بارندگی سبب از بین رفتن دامداری و کشاورزی در سطحی گسترده از روستاهای منطقه شده است. دسترسی به آب آشامیدنی با واریز پول و تهیه فیش با هزینه ای بیش از درآمد خانواده های روستایی امکان پذیر است، بیشتر مردان به بازیاری (کار روی زمین کشاورزی و نگهبانی از مزرعه) و چوپانی روی می آورند، بخش زیادی از درآمد خانواده ها با کمک های کمیته امداد و دریافت یارانه فراهم می شود.