اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مالیات و عوارض گمرکی یکه تاز درآمدهای دولت

درخواست حذف اطلاعات

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه و خزانه، درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال 96 نسبت به سال پیش از آن 14 درصد افزایش یافته است.