اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

امضای اولین قرارداد نفتی بعد از خروج از برجام با یک شرکت انگلیسی پرگس

درخواست حذف اطلاعات

وزیر نفت از امضای اولین قرارداد نفتی بعد از خروج از برجام با یک شرکت انگلیسی پرگس خبر داد.