اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آمریکا: ایران عامل افزایش تنش است

درخواست حذف اطلاعات

نماینده آمریکا در سازمان ملل با متهم کردن ایران به ایجاد پایگاه در سوریه، گفت اگر ایران این فعالیت ها را متوقف نکند، باید با تبعات آن مواجه شود.