اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

شهردار لندن خواستار همه پرسی دوباره برای برگزیت شد

درخواست حذف اطلاعات

شهردار لندن در میانه اعتراض های داخلی بر سر نحوه مدیریت دولت «ترزا می» برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، خواستار همه پرسی دیگری برای برگزیت شد.