اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مسئول بستن نسخه های فارسی تلگرام نیستم

درخواست حذف اطلاعات

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مسئول بستن نسخه های فارسی تلگرام نیستم، گفت:همانطور که قوه قضائیه در مورد فیلترینگ تلگرام اغماض نکرد،می تواند در مورد بستن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» نیز عمل کند.