اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اولین ورزش و مردم بعد از فوت تلخ شفیع

درخواست حذف اطلاعات

اولین برنامه ورزش و مردم پس از فوت مجری آن جمعه از شبکه یک پخش شد.