اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بازدید همسر رئیس جمهور فرانسه از مسجد ایرانی ایروان

درخواست حذف اطلاعات

همسر رئیس جمهور فرانسه از مسجد ایرانی کبود در ایروان بازدید کرد.