اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

الزام به پاسخگویی در دستگاه های حکومتی

درخواست حذف اطلاعات

مشاور رئیس جمهور:‏ الزام به پاسخگویی در دستگاه های حکومتی و التزام به انتشار پاسخ در مطبوعات، خبرگزاری ها و صداوسیما بسیار مدنی تر و مؤثرتر از شکایت است