اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سازمان ملل: یمن بدترین شرایط انسانی روی زمین را دارد

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی سازمان ملل می گوید بیش از 22 میلیون یمنی از کل جمعیت 28 میلیون نفری این کشور، در شرایط بحرانی به سر می برند و یمن به محل بروز بدترین فاجعه انسانی زمین تبدیل شده است.